Informacje

 

1 lipca ruszył pilotażowy program
"Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"

Komenda Miejska Policji w Białymstoku wystartowała z nowym programem „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Pilotażowo zostaje on wdrożony właśnie w naszym województwie oraz w pomorskim i garnizonie stołecznym, a następnie swoim zasięgiem obejmie cały kraj.

Informacje w najważniejszym komponencie „Krajowej mapy … ”  opierają się o sygnały społeczne pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy internetowej. Każdy po kliknięciu linku zamieszczonego na stronach internetowych Policji w całym kraju otworzy „Mapę…” i w sposób interaktywny będzie mógł zamieścić w niej informację o dostrzeżonym zagrożeniu. „Kliknięcie” to i naniesienie zagrożenia na „Mapę…”zobliguje Policję do weryfikacji podanej informacji, a po jej potwierdzeniu do dalszych działań mających na celu neutralizację.

„Mapa …” zawiera również  informacje ze statystyk policyjnych dotyczących m.in. przestępczości na danym terenie, dzięki czemu pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę - zarówno w opinii społecznej jak i w zakresie danych statystycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.podlaska.policja.gov.pl.