Badania psychologiczne kierowców

  1. Badania psychologiczne kierowców wykonujących transport drogowy.

  2. Badania psychologiczne:

  • kierowców skierowanych przez policję
  • badania powypadkowe

  • operatorów maszyn budowlanych

  • operatorów wózków widłowych