Delegatura Graniczna - Kuźnica Białostocka - PAS 1

Drogowe Przejście Graniczne – platforma wjazdowa

godziny pracy: 24h

tel. +48 85 7224741

e-mail: pzmkuznica1@pzm.bialystok.pl

 

 Punkt świadczy usługi:

  • wymiana walut
  • ubezpieczenia – OC graniczne, koszty leczenia (Białoruś i Rosja), Zielona Karta
  • sprzedaż detaliczna – art. spożywcze, biurowe i przemysłowe, karty telefoniczne
  • agencja bankowa –  wpłaty i wypłaty gotówkowe