Rzeczoznawcy

Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców proponuje swoje usługi w zakresie:

- badania stanu technicznego pojazdów uczestniczących w wypadkach;
- określania stopnia zużycia bądź zniszczenia pojazdu;
- określania przyczyn i rozmiarów uszkodzeń pojazdów;
- określania zakresu i jakości wykonanych napraw;
- ustalania kosztów naprawy;
- ustalania wartości pojazdów;
- sporządzania opinii o przyczynach i przebiegu wypadków drogowych;
- analizy rachunków, kosztów, określanie szkód całkowitych oraz kosztów naprawy pojazdów.

- ustalenie normy zużycia paliwa w pojazdach samochodowych.