Szkolenia okresowe

SZKOLENIE OKRESOWE

Osoby, które uzyskały :

  • prawo jazdy kat. D (autobus) do 10 września 2008 r. 
  • prawo jazdy kat. C (samochód ciężarowy) do 10 września 2009 r.

Są zwolnione z obowiązku ukończenia kwalifikacji wstępnej. Osoby takie uczestniczą w szkoleniach okresowych.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia: 

10 września 2012 r -

 w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

      kategorii C1 lub C - w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r do dnia 31 grudnia 2000

      kategorii D1 lub D - w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005

10 września 2013 r. - 

w przypadku uzyskania po raz pierwszy  prawa jazdy :

      kategorii C1 lub C - w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005

      kategorii D1 lub D - w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 31 grudnia 2008

10 września 2014 r- 

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii

      C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września 2009

Kurs szkolenie okresowe składa się z części teoretycznej wymiarze 35 godzin. 

Kierowca obowiązany jest co 5 lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej ukończyć szkolenie okresowe.