Kategoria B (samochody osobowe, do 3,5t)

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)

 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 •  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,(wymagany 3 letni staż posiadania kat. B )

 

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym, oprócz dokumentów wymienionych w poniższej tabeli, należy posiadać:

 • wiek 17 lat i 9 miesięcy

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 1 zdjęcie

 • orzeczenie lekarskie

 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

 

KATEGORIA B

Program: 30 godzin teorii + 30 godzin praktyki

Zajęcia teoretyczne w ramach kat. B obejmują:

 • przepisy ruchu drogowego

 • budowę i wyposażenie pojazdu

 • technikę kierowania

 • wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego

 • prezentacja czynności obsługowych i eksploatacyjnych

 • zajęcia z pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzone są przez ratownika medycznego.

Szkolenie praktyczne obejmuje 30 godzin, terminy dopasowane są do potrzeb indywidualnych klienta. Zajęcia z jazdy prowadzone są przez instruktora z długoletnim stażem . Szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

 

Praktyczna nauka jazdy kat. B odbywa się na pojazdach:

 

TOYOTA YARIS