Kategoria B+E (kat. B + przyczepa, ciągnik z przyczepą)

Kategoria B+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

 

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym, oprócz dokumentów wymienionych w poniższej tabeli, należy posiadać:

 

  • prawo jazdy kat. B (załączyć kserokopię) lub pozytywny wynik z egzaminu kat. B

  • wniosek o wydanie prawa jazdy

  • 1 zdjęcie

  • orzeczenie lekarskie

 

 

Program: 20 godzin teorii + 15 godzin praktyki

Teoria realizowana jest w ciągu 4 spotkań po 5 godzin lekcyjnych w okresie 1 tygodnia. Szkolenie praktyczne obejmuje 15 godzin. Terminy szkolenia praktycznego dopasowane są do potrzeb indywidualnych klienta.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

 

Praktyczna nauka jazdy kat. B+E odbywa się na pojeździe

MERCEDES VITO 109 z przyczepą dmc=1000kg