Kategoria C (powyżej 3,5t, ciągnik, pojazd wolnobieżny)

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat., lub 18 lat jeśli posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

 

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym należy posiadać:

KAT. C

  • wiek 20 lat i 9 miesięcy (18 lat – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji wstępnej C1, C, C1+E, C+E)

  • prawo jazdy kat. B (załączyć kserokopię) lub pozytywny wynik z egzaminu kat. B

  • wniosek o wydanie prawa jazdy

  • 1 zdjęcie

  • orzeczenie lekarskie

  • orzeczenie psychologiczne

 

Program: 20 godzin teorii + 30 godzin praktyki

Teoria realizowana jest w ciągu 4 spotkań po 5 godzin lekcyjnych w okresie 1 tygodnia. Szkolenie praktyczne obejmuje 30 godzin, Terminy szkolenia praktycznego dopasowane są do potrzeb indywidualnych klienta.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

 

Praktyczna nauka jazdy kat. C odbywa się na pojazdach:

 

MAN TGL 12.240 rocznik 2007 (dwuzakresowa, 8-biegowa skrzynia biegów)