Kategoria C+E (kat. C + przyczepa)

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

 

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym, oprócz dokumentów wymienionych w poniższej tabeli, należy posiadać:

 

 

 • wiek 20 lat i 9 miesięcy (18 lat – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji wstępnej C1, C, C1+E, C+E)

 • prawo jazdy kat. C (załączyć kserokopię) lub pozytywny wynik z egzaminu kat. C

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 1 zdjęcie

 • orzeczenie lekarskie

 • orzeczenie psychologiczne

KATEGORIA CE

Program: 20 godzin teorii + 25 godzin praktyki

Zajęcia teoretyczne w ramach kat. B obejmują:

 • przepisy ruchu drogowego

 • budowę i wyposażenie pojazdu

 • technikę kierowania

 • wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego

 • prezentacja czynności obsługowych i eksploatacyjnych

 

Teoria realizowana jest w ciągu 4 spotkań po 5 godzin lekcyjnych w okresie 1 tygodnia. Szkolenie praktyczne obejmuje 25 godzin Terminy szkolenia praktycznego dopasowane są do potrzeb indywidualnych klienta.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

 

Praktyczna nauka jazdy kat. C+E odbywa się z wykorzystaniem zespołu pojazdów MAN TGL 12.250 (rok produkcji 2011)