Kategoria T (ciągnik + przyczepa, pojazd wolnobieżny + przyczepa, motorower, czterokołowiec lekki)

Kategoria T zezwala na kierowanie:
a) ciągnikiem
rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z
ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii
AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim

 

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym, oprócz dokumentów wymienionych w poniższej tabeli, należy posiadać:

 • wiek 15 lat i 9 miesięcy

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 1 zdjęcie

 • orzeczenie lekarskie

 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

 

KATEGORIA T

Program: 30 godzin teorii + 20 godzin praktyki

Zajęcia teoretyczne w ramach kat. T obejmują:

 • przepisy ruchu drogowego

 • budowę i wyposażenie pojazdu

 • technikę kierowania

 • wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego

 • prezentacja czynności obsługowych i eksploatacyjnych

 • zajęcia z pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzone są przez ratownika medycznego.

Szkolenie praktyczne obejmuje 20 godzin, terminy dopasowane są do potrzeb indywidualnych klienta. Zajęcia z jazdy prowadzone są przez instruktora z długoletnim stażem instruktora. Szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

 

Praktyczna nauka jazdy kat. T odbywa się na pojazdach:

 

URSUS C360 3P